Arbitražno rješavanje sporova

Ova edukacija je jedna u nizu seminara koje Komora, odnosno Arbitražni sud organiziran pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH, realizira već duže vrijeme u nastojanju da poslovnoj zajednici približi i objasni arbitražno rješavanje sporova, prvenstveno kao benefit, korist za poslovnu zajednicu, bez obzira na kojoj strani se nalazi – bilo kao tužitelj bilo kao tuženi.

Arbitraža na jedan lagodniji, mirniji, fleksibilniji, prijateljskiji način pokušava riješiti nastali spor između stranaka, u principu imajući uvijek na umu eventualnu dalju saradnju između strana u sporu.

Arbitražani sud pri VTK BIH je samostalan sud za arbitražno rješavanje sporova, sa sjedištem u Sarajevu, nadležan za rješavanje trgovačkih sporova u kojem stranke mogu slobodno disponirati predmetom spora; da za tu vrstu spora nije predviđena isključiva nadležnost redovnog suda i da su se stranke sporazumjele o nadležnosti Arbitraže.

To je Sud koji ima svoje organe, akta, liste arbitara, itd. a Komora mu samo i isključivo daje organizacijsku i materijalnu potporu.

Da bi se arbitraža realizirala, pored već utvrđenih uvjeta o nadležnosti arbitraže, osnovni preduvjet jeste ugovorena nadležnost arbitraže i to u pisanoj formi.

Nadležnost može biti ugovorena trgovačkim ugovorom – obično su to odredbe o načinu rješavanja sporova, posebnim sporazumom, razmjenom pisama, telegrama ili putem faksa.

CONDITIO SINE QUA NON – UGOVOR, ODNOSNO SPORAZUM O NADLEŽNOSTI ARBITRAŽE MORA BITI ZAKLJUČEN U PISANOJ FORMI.

Nepostojanje arbitražnog ugovora je razlog za poništaj arbitražne presude.

PREPORUČENA ARBITRAŽNA KLAUZULA

Na web stranici Komore nalazi se, pored Pravilnika o organizaciji i radu Arbitražnog suda, Odluke o tarifi, odnosno troškovniku arbitraže, liste arbitara (sa i bez tzv. inozemnog elementa), i preporučena arbitražna klauzula. Naglasili bismo bismo problem kompliciranih, nerazumljivih arbitražnih klauzula, koje su razlog neuspjeha, odnosno nemogućnosti vođenja arbitražnog postupka.

PRILIKOM UGOVARANJA ARBITRAŽE RAZMIŠLJAJTE KAO DA STE VI TUŽITELJ, ODNOSNO TUŽENI: KOJA UNAPRIJED DEFINIRANA PITANJA POBOLJŠAVAJU VAŠU POZICIJU?

Koje je materijalno pravo koje Vam pogoduje?

Kolika je cijena vođenja postupka – bez obzira da li se nalazite u poziciji tužitelja ili tuženog –  čak i ako ste ubijeđeni da ćete dobiti spor i imate sve argumente u vašu korist – ipak morate finansirati nešto i očekivati rezultat u budućnosti.

Koje su to osobe u koje imam povjerenje – i u njihovo znanje, etičke i moralne osobine, odnosno da li želim da o predmetu spora odlučuje sudija po redosljedu ili želim imati uticaja na izbor sudca.

Kada govodimo o izboru arbitra, Arbitražni sud ima tzv. otvorene liste arbitara što daje mogućnost izbora arbitra i van liste. Arbitri mogu biti i strani državljani.

Što se tiče izbora arbitra, moram naglasiti, da predsjednik Arbitraže ima relativno velike ovlasti – ako mu ih stranke prenesu – to je, između ostalih, razlog što predsjednik i zamjenik predsjednika Arbitraže ne mogu biti imenovani za arbitre (inkopatibilnost funkcija).

Kada govorimo o troškovima, pored administrativnih troškova, od minimalno 800,00 KM do maksimalno 12.000,00 KM, honorar arbitru može biti: od 800,00 KM do 20.000,00 KM, pomnoženo s brojem arbitara, s tim da arbitar pojedinac i predsjednika arbitražnog vijeća imaju pravo na + 20% vrijednosti honorara.

Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

IZDVAJAMO
 • Poziv na webinar: Kako se izboriti sa korona krizom?

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u suradnji s KVP projektom organizira webinar na temu „Kako se izboriti sa korona krizom?“, koji će se održati u četvrtak, 16.07.2020. godine putem Microsoft Teams platforme od 12:00 do 15:00 sati. Pozivno pismo i program možete pronaći OVDJE. Učešće na webinaru je besplatno za sve zainteresirane polaznike koji izvrše

  2020-07-08
 • Poziv na webinar: Mogućnosti uvođenja elektronske trgovine i elektro …

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava poslovnu zajednicu da Privredna komora Srbije, ispred asocijacije Komorskog investicionog Foruma Zapadnog Balkana, za kompanije iz regiona organizuje besplatnu online radionicu „Mogućnosti uvođenja elektronske trgovine i elektronskog plaćanja“. Webinar će se održati 14. i 15. jula 2020. godine, s ciljem upoznavanja sa osnovnim koracima koje je potrebno preduzeti u

  2020-07-07
 • Održan webinar „Istraživanje tržišta, tržišni potencijal i ula …

  Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana (WB6 CIF) organizirao je 01. i 02.07.2020. godine, putem Zoom aplikacije/platforme, dvodnevni webinar na temu „Istraživanje tržišta, tržišni potencijal i ulazak na tržište“, s ciljem jačanja kapaciteta i stručnih kompetencija uposlenika kompanija iz WB6 regiona. Webinar je realiziran u okviru projekta koji finansira EU – „EU support to the Western

  2020-07-03
 • Održan webinar „Branding i šta poslije?“

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u suradnji s KVP projektom, od 24. do 26. juna 2020. godine, organizirala je putem Zoom aplikacije/platforme, trodnevni webinar na temu „Branding i šta poslije?“. Webinar je bio namijenjen SME proizvođačima u BiH, direktorima, izvršnim direktorima za prodaju i marketing, asortiman managerima, product managerima, direktorima prodaje, direktorima marketinga, direktorima razvoja,

  2020-06-30