Međunarodne komorske asocijacije

World Chambers Federation-WCF

Svjetska federacija komora predstavlja svjetski forum trgovinskih komora osnovan 1950.godine sa misijom da jača komore širom sveta, kao jedinstveno mjesto za razmjenu iskustava i stručnog znanja o pitanjima koja se tiču trgovinskih komora.

EUROCHAMBRES

Asocijacija evropskih komora
Eurochambres, osnovana 1958.godine, je najveća evropska poslovna asocijacija sa zadatkom da predstavlja interese evropskih firmi pred organima i tijelima Evropske unije.

ICC – International Chamber of Commerce

Osnovana 1919.godine, je najstarija i najveća svjetska poslovna asocijacija.Aktivnosti su usmjerene ka kreiranju i izradi međunarodnih pravila i standarda kao i donošenju preporuka za rešavanje problema.U svom sastavu ima 12 komisija (Komisija za antikorupciju, Komisija za arbitražu, Komisija za bankarsku tehniku i praksu, Komisija za carinu i trgovačka pravila, itd).

RCC

REGIONALNO VIJEĆE ZA SARADNJU
RCC se fokusira na promociju i unapređenje regionalne saradnje u jugoistočnoj Evropi (JIE ) i podržava evropske i evroatlantske integracije. RCC pruža operativne kapacitete i radi pod političkim vodstvom SEECP.

ABC

Asocijacija balkanskih komora
Asocijacija balkanskih komora je 1994.godine osnovana sa ciljem podsticanja privredne saradnje i pružanja podrške ekonomskom razvoju zemalja članica i regiona u cjelini, olakšavanja i ukidanja viznog režima, uklanjanja barijera u trgovini i uspostavljanja jedinstvene zone slobodne trgovine, usklađivanja sprovođenja strukturnih reformi i prilagođavanja uslovima poslovanja u EU, poboljšanja imidža regiona Balkana u svetu.

ATA KARNET

Admission Temporaire / Temporary Admission
Karent ATA je jednostavan međunarodni carinski dokument koji temeljem međunarodne Carinske konvencije o ATA karnetu, zamjenjuje nacionalne carinske dokumente za privremeni izvoz, privremeni uvoz i provoz (tranzit) robe, čime se pojednostavljuje carinski postupak i na taj način olakšava i ubrzava promet određenih kategorija roba.

TIR karnet

Carinski tranzitni sistem
Za izdavanje TIR karneta i garantiranje operacija pod TIR karnetom u Bosni i<br /> Hercegovini ovlaštena je Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine – Udruženje međunarodnih drumskih prevoznika tereta. Svi operativni poslovi koji se odnose na izdavanje TIR karneta odvijaju se unutar TIR odjeljenja Vanjskotrgovinske komore BiH.

ISLAMSKA KOMORA

ISLAMIC CHAMBER OF COMMERCE
Islamska komora je pridruženi organ organizacije Islamske Konferencije (OIC) i zastupa<br /> interese privatnog sektora iz 57 zemalja članica.Cilj ove Komore je jačanje saradnje u polju trgovine, informacionih tehnologija, osiguranja/reosiguranja, špediterstva, bankarstva, promocije mogućnosti ulaganja i zajedničkih poslovnih projekata u zemljama članicama.

IRU

Međunarodna Unija drumskog transporta
Međunarodna Unija drumskog transporta je osnovana u Ženevi 1948.godine. Danas Unija ima svoje članice u 73 zemlje svijeta, te širom svijeta zastupa interese industrije putničkog i teretnog drumskog prevoza. Kao takva, IRU posjeduje globalnu viziju i efektivno djeluje na međunarodnom, regionalnom, nacionalnom pa čak i na lokalnom nivou sprovodeći svoj moto: “Zajedno do bolje budućnosti”.

FIATA

Međunarodna Federacija asocijacija špeditera
FIATA se pozicionirala kao konsultant u okviru: Ekonomskog i Socijalnog savjeta Ujedinjenih nacija (ECOSOC, inter alia ECE, ESCAP, ESCWA); UN Konferencije o Trgovini i Razvoju (UNCTAD) i UN Komisiji za međunarodni trgovinski zakon (UNCITRAL).

CEI

CENTRALNO EVROPSKA INICIJATIVA
CEI je međuvladin forum za promovisanje političke, ekonomske, kulturne i naučne saradnje među državama članicama. Njegova osnovna misija je: Regionalna saradnja za evropske integracije. Bosna i Hercegovina je član od 1996. godine.

CEF

CENTRALNO EVROPSKA INICIJATIVA
CEI je međuvladin forum za promovisanje političke, ekonomske, kulturne i naučne saradnje među državama članicama. Njegova osnovna misija je: Regionalna saradnja za evropske integracije. Bosna i Hercegovina je član od 1996. godine.
Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

 • Poziv za međunarodnu konferenciju „Arbitraža u BiH – domaća i k …

  Pravni fakultet Univerziteta u Zenici i Arbitražni sud pri Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovini pozivaju Vas da učestvujete u međunarodnoj konferenciji iz arbitražnog prava na temu: „Arbitraža u BiH – domaća i komparativna iskustva“, koja će se održati u petak, 15. februara 2019. godine. Cilj konferencije je promocija domaće arbitraže i Arbitražnog suda pri Vanjskotrgovinskoj

  2019-02-11
 • Održan seminar „Arbitražno rješavanje sporova”

  Seminar „Arbitražno rješavanje sporova“, održan jučer u Privrednoj komori Zeničko-dobojskog kantona, jedan je u nizu seminara koje Komora, odnosno Služba za pravne poslove/Arbitražni sud pri VTK/STK BiH i Sektor za edukaciju VTK/STK BiH, realizira već duže vrijeme u nastojanju da poslovnoj zajednici približi i objasni arbitražno rješavanje sporova, prvenstveno kao benefit, korist za poslovnu zajednicu,

  2019-01-30
 • Arbitražno rješavanje sporova (Pravni izazovi arbitraže, postupci i …

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Privrednom komorom Zeničko-dobojskog kantona organizira seminar na temu „Arbitražno rješavanje sporova (Pravni izazovi arbitraže, postupci i benefiti)“, s ciljem upoznavanja privrednih subjekata s arbitražnim načinom rješavanja sporova – sigurnom, brzom, efektivnom i efikasnom alternativnom metodom rješavanja sporova. Seminar će se održati 29.01.2019. godine s početkom u 11:00

  2019-01-18