NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA
                 NAGRADE VANJSKOTRGOVINSKE KOMORE
                                     BOSNE I HERCEGOVINE

  • Sektor peradarstva u 2019. godini zabilježio suficit

    Analiza podataka o vanjskoj trgovini koju su sproveli Sweden/USAID FARMA II projekat i Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine ukazuje da je sektor peradarstva nastavio sa odličnim rezultatima u izvozu, ostvarivši u 2019. godini suficit od 9 miliona KM . Ovo je jedan od rijetkih sektora u kojem dominira izvoz gotovih proizvoda, dok na strani uvoza

    2020-02-25
  • Održan seminar na temu „Arbitražno rješavanje sporova“

    Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je organizirala seminar „Arbitražno rješavanje sporova“ s ciljem upoznavanja privrednih subjekata s arbitražnim načinom rješavanja sporova – sigurnom, brzom, efektivnom i efikasnom alternativnom metodom  rješavanja sporova. Tokom seminara, održanog 26. februara  u Komori u Sarajevu, istaknuto je da je arbitraža jedan od mogućih načina rješevanja sporova između stranaka, najčešće u oblasti

    2020-02-25