Obavijest za kompanije-Radno vrijeme VTK/STK BiH i predaja/izdavanje dokumenata

U duhu trenutno aktuelne situacije vezane za koronavirus, vodeći računa kako o zdravlju svojih članica i zaposlenika, tako i o održavanju kontinuiteta poslovanja, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava poslovnu zajednicu da je od srijede, 18.03.2020. godine radno vrijeme Komore od 08:00 do 13:00 sati. Zaposlenici Komore će biti dostupni za Vaše potrebe putem telefona i elektronske pošte kao i do sada.

Rad sa strankama odnosno predaja zahtjeva i preuzimanje dokumenata (javna dokumenta, TIR karnet i vize za vozače za Švicarsku) obavljati će se u periodu od 08:00 do 10:00 sati na portirnici Komore, dok će se preuzimanje dokumenata vršiti narednog dana od 08:00 – 10:00 sati. Svim korisnicima usluga Komore se preporučuje da zbog smanjenja socijalnih kontakata na minimalnu mjeru koriste online-aplikacije za podnošenje zahtjeva.

Navedeno radno vrijeme i termini za rad sa strankama bit će na snazi svaki radni dan do daljnjeg.

Odluka VM BiH 

VTK/STK BiH i ovom prilikom poziva poslovnu zajednicu da prati informacije i obavijesti vezane za poslovanje na web i FB stranici Komore.

Informacije za privrednike

Upitnik o uticaju koronavirusa na poslovanje kompanija 

Upitnik o stanju/nedostatku sirovina i repromaterijala u BiH