Obavještenje: Objava prijedloga međunarodnih i međuentitetskih redova vožnje za usklađivanje (januar 2017. godine)

Obavještavamo prijevoznike u Bosni i Hercegovini da su na web stranici Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine http://komorabih.ba/prijedlozi-redova-voznje/  objavljeni prijedlozi međunarodnih i međuentitetskih redova vožnje za usklađivanje, koji ispunjavaju početne uvjete za učešće u postupku usklađivanja (da su zahtjev i prijedlog reda vožnje dostavljeni u zatvorenoj koverti i na propisanom obrascu iz Priloga 1.).

U skladu sa odredbama člana 4. stav (3), člana 5. stav (3) i člana 6. Pravilnika o usklađivanju i registraciji međunarodnih i međuentitetskih redova vožnje („Službeni glasnik BiH br. 77/14 i 7/15), na prijedlog reda vožnje prijevoznici mogu uložiti pisani prigovor Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, u pogledu usklađenosti njegovih minimalnih vremena s registriranim redovima vožnje, u propisanom roku od 15 dana od dana objave prijedloga redova vožnje (04.01.2017. godine) na službenoj web stranici Vanjskotrgovinske komore BiH.

Za podnošenje prigovora prijevoznici mogu koristiti „Obrazac prigovora prijevoznika OB-QMS-851-52 ”

Uz pisani prigovor na prijedlog međunarodnog reda vožnje prijevoznik je obavezan dostaviti ovjerenu kopiju važeće dozvole Ministarstva sa ovjerenom kopijom pripadajućeg registrovanog međunarodnog reda vožnje ili kopiju važećeg Rješenja o proglašenju reda vožnje usklađenim iz člana 10. stav (1) Pravilnika i dokaz o uplati naknade u postupku prigovaranja.

Uz pisani prigovor na prijedlog međuentitetskog reda vožnje prijevoznik je obavezan dostaviti ovjerenu kopiju važećeg rješenja Ministarstva sa ovjerenom kopijom pripadajućeg registrovanog međuentitetskog reda vožnje ili kopiju važećeg Rješenja o proglašenju reda vožnje usklađenim iz člana 10. stav (1) Pravilnika i dokaz o uplati naknade u postupku prigovaranja.

Prigovore sa pripadajućom dokumentacijom prijevoznici dostavljaju, putem pošte ili ličnom dostavom, na sljedeću adresu:
Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo

U skladu sa odredbama Odluke o naknadi u postupku usklađivanja autobuskih redova vožnje (Broj: 01-2-1611-5/14, od 21.10.2014. godine), prilikom podnošenja prigovora na predloženi red vožnje, podnosilac prigovora je obavezan uplatiti naknadu u iznosu od 100 KM za podneseni prigovor po svakom redu vožnje na koji se prigovara.

Svrha uplateNaknada za rješavanje prigovora na red vožnje
PrimateljVanjskotrgovinska komora BiH
Račun primatelja1010000051176074 – Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo
Iznos=100,00 KM
Vrsta uplate˝0˝
Broj poreznog obveznikaIdentifikacioni broj pravnog lica (ID)
Vrsta prihoda
Porezni period
OpćinaNije obavezno upisati
Proračunska organizacija