Poziv za Reizbornu skupštinu Asocijacije drvne industrije i šumarstva VTK/STK BiH

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava članice da će se Reizborna skupština Asocijacije drvne industrije i šumarstva održati u srijedu, 19.06.2019. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10) sa početkom u 11:00 sati.

Dnevni red Skupštine u pozivu u prilogu.

 Poziv
– Zapisnik sa posljednje sjednice Skupštine Asocijacije

Dolazak na Skupštinu potrebno je potvrditi najkasnije do 18.06. putem telefona: 033 566 181 ili na e-mail: selma.basagic@komorabih.ba.