Prijava NTB

Prijavite necarinske barijere u trgovini sa CEFTA 2006

Prikupljanje, evidentiranje i analiziranje necarinskih barijera sa kojima se bh. privrednici susreću prilikom izvoza u članice CEFTA 2006 obavlja se putem Vanjskotrgovinske komore BiH, koja popunjen i ovjeren Obrazac za prijavu necarinskih barijera dostavlja Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, na osnovu čega se pokreće dogovorena procedura za uklanjanje barijera u okviru struktura CEFTA 2006.

Obrazac prijave necarinske barijere OBRAZAC

Popunjen obrazac dostaviti putem e-maila na adresu ognjenka.lalovic@komorabih.ba.

Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

IZDVAJAMO
 • Uspješno realiziran drugi ciklus škole „Ekonomska diplomatija“

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je 12. i 13.11.2019. godine u Banja Luci uspješno realizirala četvrti modul škole „Ekonomska diplomatija“, s ciljem pružanja konkretnih informacija i neophodnih znanja predstavnicima bh. kompanija i državnim službenicima, kako bi što kvalitetnije obavljali svoj posao, a samim time dali doprinos unaprjeđenju međunarodne ekonomske saradnje. Prvi dan predavanja, 12.11.2019. godine,

  2019-11-15
 • Održan seminar “Borba protiv korupcije-iskustva iz Njemačke“

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je 06.11.2019. godine u prostorijama Komore u Sarajevu i 07.11.2019. godine u prostorijama Ureda u Mostaru, u saradnji sa Predstavništvom Fondacije Konrad Adenauer u BiH, organizirala seminar na temu “Borba protiv korupcije-iskustva iz Njemačke“. Seminar je imao za cilj da upozna privredne subjekte i organizacije iz privatnog i javnog sektora

  2019-11-07
 • VTK/STK BiH i APOSO potpisali Memorandum o saradnji

  Generalni sekretar Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Nihad Bajramović i direktorica Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH Maja Stojkić, potpisali su danas Memorandum o saradnji kojim se promoviše saradnja između privrednih subjekata i obrazovnih institucija, a u cilju unapređenja obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada. Memorandum je potpisan u okviru okruglog stola

  2019-10-30
 • Edukacija “Pojednostavljene carinske procedure” privukla v …

  U prepunoj sali Vanjskotrgovinske/Spoljntrgovinske komore Bosne i Hercegovine uspješno je realizovana edukacija na temu „Pojednostavljene carinske procedure“ koju je Komora organizovala u saradnji sa  Upravom za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Veliku pažnju predstavnika kompanija privukle su izuzetno važne i zanimljive teme, a koje su od značaja za njihovo uspješno poslovanje. Prisutne je u ime

  2019-10-30