Prijava NTB

Prijavite necarinske barijere u trgovini sa CEFTA 2006

Prikupljanje, evidentiranje i analiziranje necarinskih barijera sa kojima se bh. privrednici susreću prilikom izvoza u članice CEFTA 2006 obavlja se putem Vanjskotrgovinske komore BiH, koja popunjen i ovjeren Obrazac za prijavu necarinskih barijera dostavlja Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, na osnovu čega se pokreće dogovorena procedura za uklanjanje barijera u okviru struktura CEFTA 2006.

Obrazac prijave necarinske barijere OBRAZAC

Popunjen obrazac dostaviti putem e-maila na adresu ognjenka.lalovic@komorabih.ba.

Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

IZDVAJAMO
 • Poziv na webinar “ISO 19011:2018–Nove smjernice za auditiranje sis …

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira webinar “ISO 19011:2018–Nove smjernice za auditiranje sistema upravljanja“, koji se planira održati  17.12.2020. godine putem Zoom online platforme. Webinar ima za cilj da pruži informacije o elementima novog standarda ISO 19011:2018–Nove smjernice za auditiranje sistema upravljanja (Guidelines for auditing management systems). Standard je primjenjiv u svim vrstama organizacija koje

  2020-11-24
 • Poziv na online edukaciju „Ekonomska diplomatija – napredni mo …

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji s Agencijom za državnu službu BiH, Predstavništvom fondacije Konrad Adenauer u BiH i nadležnim ministarstvima organizira online edukaciju na temu „Ekonomska diplomatija – Napredni modul“, koja će se održati 02.12.2020. godine putem Zoom aplikacije/platforme. Ovaj program edukacije se realizira uz saglasnost Agencije za državnu službu BiH, koja je

  2020-11-23
 • Završen studijski program „Podrška VTK/STK BiH malim i srednjim pr …

  Predstavnici Vanjskotrogovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine su, u periodu 20.10-14.11.2020. godine, prisustvovali online studijskom programu „Podrška digitalizacijskim procesima u malim i srednjim preduzećima i industriji 4.0“ održanom u organizaciji Asocijacije malih i srednjih preduzeća Češke Republike (Association of Small and Medium-sized Enterprises and Crafts of the Czech Republic), a pod pokroviteljstvom Aid for Trade programa

  2020-11-20
 • Održan webinar „Kako bh. kompanije mogu postati inovativnije uz kor …

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u suradnji sa organizacijom i-dijaspora u okviru projekta i-platform/Dijaspora za razvoj Bosne i Hercegovine, organizirala je dana 19.11.2020. godine webinar na temu „Kako bh. kompanije mogu postati inovativnije uz korištenje kickbox metodologije“. Na ovoj prezentaciji prezentiran je značaj intrapoduzetništva za korporacije i njihove uposlenike. U uvodu je tematizirana Kickbox metoda

  2020-11-20