Sektor privrede

O Sektoru

Sektor privrede Spoljnotrgovinske komore BiH organizuje rad i aktivnosti članova preko strukovnih udruženja, grupacija, sekcija i drugih oblika udruživanja, zavisno od privredne grane i djelatnosti naših članova. Sektor pokriva kompletnu metalurgiju, metalnu, mašinsku, elektro, auto, namjensku, hemijsku, energetsku, drvnu, grafičku, farmaceutsku, tekstilnu i kožarsku industriju, prehrambenu industriju uključujući proizvodnju proizvoda životinjskog i biljnog porijekla, pitkih voda, bezalkoholnih i alkoholnih pića, vina, piva, sokova, preradu kafe, duvana, ljekobilja i šumskih plodova, turizam itd.

Sektor privrede obavlja slijedeće poslove :

 • Prati zakonsku regulativu i pokreće inicijative za donošenje i promjenu zakonskih propisa i mjera od interesa za privredu i sarađuje sa nadležnim ministarstvima i institucijama;
 • Podstiče aktivnosti i predlaže mjere za unapređenje industrijske kooperacije u zemlji i sa partnerima iz drugih zemalja;
 • Učestvuje u izradi izvoznih strategija po granama privrede na nivou BiH;
 • Prati primjenu odgovarajućih tehničkih standarda i drugih potrebnih certifikata za izvoz proizvoda i usluga;
 • Izrađuje promotivne publikacije, analize, ekonomska istraživanja po privrednim granama; prati problematiku preduzeća –članova Komore;
 • Vodi stručne i administrativne poslove komorskih strukovnih asocijacija i ostvaruje saradnju sa odgovarajućim udruženjima entitetskih komora;
 • Organizuje tematske rasprave i okrugle stolove privrede u cilju poboljšanja uslova poslovanja pojedinih grana privrede;
 • Učestvuje u radu ekspertnih timova, tehničkih komiteta i radnih grupa u nadležnim ministarstvima i institucijama u procesu preuzimanja EU direktiva;
 • Sarađuje sa istim ili sličnim asocijacijama, kao i naučno-istraživačkim institucijama u zemlji i inostranstvu;
 • Sarađuje sa međunarodnim organizacijama u Bosni i Hercegovini.

Korisni linkovi

bhprivreda
Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

 • Privremene mjere bankama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljed …

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava sve zainteresovane privredne subjekte da je u Službenom glasniku Republike Srpske br. 27 od 24. marta 2020. godine objavljena Odluka o privremenim mjerama bankama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID- 19.  Više informacija o mjerama koje je preduzela Investiciono razvojna banka Republike Srpske možete pogledati ovdje. Pored navedenog, Vlada

  2020-03-30
 • Odluku o suspenziji carina za 2021. godinu

  Kao i svake godine Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH, u saradnji sa entietskim komorama, pokreće aktivnosti u vezi sa prikupljanjem prijedloga privrednika za uvrštavanje na listu tarifnih brojeva za Odluku o suspenziji carina za 2021. godine u skladu sa instrukcijom Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Ukoliko za potrebe vlastite proizvodnje iz trećih zemalja (zemalja sa

  2020-03-27
 • Realizovane aktivnosti s prijedlogom mjera VTK/STK BiH

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je proteklom periodu svojim intenzivnim pregovorima, razgovorima i prijedlozima, u suradnji sa istovjetnim komorama u regionu i unutar Bosne i Hercegovine, višekratno upozoravala na problem lanaca snabdijevanja, koridore za prometovanje određenih roba, kako BiH ne bi ostala bez potrebnih namirnica, repromaterijala, medicinskih sredstava i drugo, te kako bi naše proizvedene

  2020-03-25
 • Republika Sjeverna Makedonija ograničila izvoz brašna

  Prema informaciji koju je Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine zaprimila od CEFTA kontakt tački Republike Sjeverne Makedonije i Republike Srbije, Vlada Republike Sjeverne Makedonije je 19. marta donijela odluku o ograničenju izvoza pšenice i meslina sa tarifnim oznakama 1001 19 00 00, 1001 91 90 00 i 1001 99 00 00 i brašna od pšenice ili

  2020-03-23