Sektor za transport – Kontakti

SABRINA TESKEREDŽIĆ
Direktorica
Tel.: 033 566 170
Fax: 033 566 176
ZIJAD SINANOVIĆ
Sekretar Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta VTKBiH
Tel.: 033 566 268
IRNIS DELIJA
Sekretar Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom prijevozu putnika VTKBiH
Tel.: 033 566 178
MIHRUDIN MUJKIĆ
Načelnik odjela za dokumente u Sektoru za transport i komunikacije
Tel.: 033 566 175
HILVA PEZO
Stručni saradnik za obradu i rješavanje zahtjeva za usklađivanje međunarodnih i međuentitetskih autobuskih redova vožnje
Tel.: 033 566 178
DIJANA POLIĆ
Stručni saradnik za obradu i rješavanje zahtjeva za usklađivanje međunarodnih i međuentitetskih autobuskih redova vožnje
Tel.: 033 566 179
SUAD SUĆESKA
Stručni saradnik za tehnička unaprijeđenja
Tel.: 033 566 269
VESNA TRAPARA
Saradnik za obradu CEMT izvještaja
Tel.: 033 566 177

Pišite nam.Odgovaramo na Vaša pitanja