Cijene goriva

Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

 • Poziv za učešće na susretima međunarodnih cestovnih prijevoznika u …

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Ministarstvom komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, organizuje tradicionalne susrete međunarodnih cestovnih prijevoznika u Bosni i Hercegovini koji će se održati 05. i 06.12.2019. godine u Hotelu Hills,  Ilidža. Pored predstavnika nadležnih organa i institucija u Bosni i Hercegovini, učešće na ovim susretima uzeće i predstavnici institucija

  2019-11-12
 • Obavještenje: Objava osporavanih prijedloga međunarodnih redova vož …

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava prijevoznike u Bosni i Hercegovini da su, u skladu sa članom 3. stav (5) Pravilnika o postupku usklađivanja i registracije redova vožnje, načinu i postupku izdavanja dozvole i obrascu dozvole („Službeni glasnik BiH“ broj: 7/18), na web stranici Komore http://www.komorabih.ba/objavljeni-prijedlozi-redova-voznje/,  objavljeni osporavani prijedlozi međunarodnih redova vožnje, redovi vožnje kojima

  2019-11-04
 • Održana 11. Skupština Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznik …

  Na nedavno održanoj, 11. Skupštini Udruženja međunarodnog cestovnog prijevoza tereta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, pored usvajanja izvještajno-planskih akata, te usvojenim izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine ovog Udruženja kako bi se primjenile dostupne elektronske forme odlučivanja, razmatrana su i pitanja koja su članovi Skupštine delegirali na samoj sjednici i po istim doneseni odgovarajući

  2019-10-22
 • Održan sastanak Mješovite komisije za transport sa Republikom Sloven …

  Na sastanku Mješovite komisije za međunarodni cestovni prijevoz između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije, održanom u Sarajevu, 08. i 09.10.2019.godine, u svojstvu članova delegacije Bosne i Hercegovine, pored predstavnika Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, prisustvovali su i predstavnici Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine i Udruženja prijevoznika u

  2019-10-11