Služba za pravne poslove

O Službi

Služba za pravne poslove obavlja slijedeće poslove:

 • Zastupa interese Komore pred sudovima i državnim organima;
 • Obavlja imovinsko-pravne poslove za Komoru (izrada prijedloga odluka o raspolaganju imovinom Komore za organe i tijela, ugovore, o kupoprodaji, zakupu, djelu i sl.);
 • obavlja poslove vezane za Arbitražni sud pri Komori;
 • priprema ugovore i sporazume koje zaključuje Komora;
 • daje pravno mišljenje na ugovore i sporazume koje zaključuje Komora;
 • pruža pravnu pomoć organima i tijelima Komore i organizacionim dijelovima Uprave stručnih poslova;
 • obavlja administrativne poslove u vezi pripreme i održavanja sjednica organa Komore;
 • obavlja stručne i administrativne poslove i priprema akta kojim generalni sekretar i dva zamjenika generalnog sekretara ostvaruju svoja ovlaštenja;
 • obavlja poslove iz oblasti radnih odnosa, vodi personale dosijee zaposlenih i druge kadrovske poslove (priprema ugovora o radu, rješenja, odluka, uvjerenja, prijava, odjava, itd.);
 • vodi poslove vezane za ljudske resurse Uprave stručnih poslova (planiranje, obrazovanje, ocjenjivanje učinka, organizovanje obuke i sl.).

Korisni linkovi

Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

 • Poziv za učešće na edukaciji o ISO 45001:2018- Sistem upravljanja z …

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine  organizuje seminar na temu “Upoznavanje sa zahtjevima standarda ISO 45001:2018-Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu” koji se planira održati 19.03.2020. godine u prostorijama Komore u Sarajevu. ISO 45001:2018 pomaže organizacijama da poboljšaju sigurnost zaposlenika, smanje rizike na radnom mjestu i kreiraju bolje i sigurnije radno okruženje. Cilj i očekivani

  2020-03-03
 • Poziv na edukaciju „10 poruka o radu sa zaposlenima“

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Adizes South East Europe (ASEE) organiziraju edukaciju „10 poruka o radu sa zaposlenima“ koja će se održati 24.02.2020. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Cilj edukacije je da od vodećih eksperata čujemo o izazovima i dobrim praksama u regionu, da prodiskutujemo o njima, kao i da ih

  2020-02-17
 • Predsjednik Vuković na poslovnom forumu “Obrazovanje i preduzet …

  Predsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine dr.sc. Vjekoslav Vuković učestvovao je na poslovnom forumu “Obrazovanje i poduzetništvo: izazovi hrvatske budućnosti” održanom u Zagrebu u organizaciji Udruženja preduzetnika Prsten. Događaj je svečano otvorio predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, dok su predavanja na temu obrazovanja i preduzetništva održali prof.dr.sc. Jasminka Havranek i mr.sc. Ante Mandić.  Događaju su prisustvovali 

  2020-02-12
 • Poziv na seminar „Primjena Zakona o privrednim društvima u svjetlu …

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira seminar na temu „Primjena Zakona o privrednim društvima u svjetlu pravnih rješenja Zakona o bankama“, koji se planira održati 21.02.2020. godine u prostorijama Komore u Sarajevu. ( Branislava Đurđeva 10). Dana 12.4.2017. godine u Službenim novinama Federacije BiH broj 27/17 objavljen je Zakon o bankama, koji je od izuzetnog

  2020-02-06