T obrazac- kontakti

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo
Sektor za transport i komunikacije
Tel.: 033 566 170
Fax: 033 214 292

Pišite nam.Odgovaramo na Vaša pitanja