Norveška

Službeni naziv zemlje: Kraljevina Norveška
Položaj: sjeverozapad Europe
Glavni grad: Oslo
Službeni jezik: norveški
Političko uređenje: unitarna parlamentarna ustavna monarhija
Površina: 385.207 km2
Stanovništvo: 5.311.916 (podatak iz 2018.)

Valuta: norveška kruna (NOK)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

POKAZATELJ1990.2000.2010.2015.2016.2017.2018.
Stanovništvo, ukupno4.241.473,004.490.967,004.889.252,005.188.607,005.234.519,005.276.968,005.311.916,00
BND, PPP (mlrd.USD)75,99163,77286,43327,03317,19341,75363,00
BND po glavi stan. PPP (USD)17.920,0036.470,0058.580,0063.030,0060.600,0064.760,0068.310,00
BDP (mlrd. USD)119,79171,25428,76385,80368,83398,39434,17
BDP po glavi stan. (USD)28.242,9438.131,4687.693,7974.355,5270.460,5675.496,7581.697,25
Rast realnog BDP (% promjene)1,933,200,701,971,072,321,29
Bilans tekućeg računa (mlrd.USD)3,9925,0850,2631,1114,7718,4431,37
Bilans tekućeg računa (% BDP)3,3314,6411,728,064,004,637,23
Izvoz (% BDP)39,4245,7339,7637,8035,4636,3338,44
Uvoz (% BDP)33,1728,9228,4932,0633,4832,8332,63
Inflacija (% promjene)4,133,092,422,173,551,882,76
SDI (mil.USD)1.001,998.332,0621.634,277.274,09-18.668,575.900,60-17.352,60
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani)....6,004,004,004,004,00

Najznačajnije industrijske grane

Sektor poljoprivrede
Industrijski sektor
Sektor usluga

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Norveške, 2018.godine:

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Norveške iznosila je (1,88%);
 • Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Norveške iznosila je (32,05%);
 • Tercijarni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Norveške iznosila je (54,95%).

Glavne grane primarnog sektora: ribarstvo (izlov i uzgoj ribe).

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: energetika (nafta i plin), prehrambena industrija (prerada ribe), proizvodnja aluminija, proizvodnja nikla, proizvodnja cinka, elektroindustrija, mašinska industrija, brodogradnja, te drvna industrija.

Glavne grane tercijarnog (uslužnog) sektora: trgovina, transport, telekomunikacije, financije.

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Norveške, u 2019.godini, iznosio je: 102,79 milijardi USD.
Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom izvozu Norveške sa svijetom, su: mineralna goriva, ulja i njihovi proizvodi (55,53%), ribe, rakovi i mekušci (11,36%), bojleri, mašine, mehanički uređaji i dijelovi (4,45%), raznovrsni proizvodi - ne klasificirani drugdje (4,26%), aluminij i proizvodi od aluminija (3,58%), električne mašine oprema i njihovi dijelovi (2,75%), optički, fotografski, kinematografski, precizni mjerni uređaji (1,65%), organske kemikalije (1,35%), nikal i proizvodi od nikla (1,23%), brodovi, plovila i plovne strukture (1,15%). Ostali proizvodi sudjeluju sa (12,69%).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Norveške, u 2019.godini, iznosio je: 85,93 milijarde USD.
Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom uvozu Norveške iz svijeta, su: bojleri, mašine i mehanički uređaji (13,8%), vozila - osim tračnih i njihovi dijelovi (12,04%), električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (10,1%), mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (6,45%), proizvodi od željeza i čelika (5,21%), namještaj, madraci i sl. (3,5%), optički, fotografski, kinematografski, precizni mjerni instrumenti (3,37%), plastika i proizvodi od plastike (2,86%), farmaceutski proizvodi (2,6%), te nikal i proizvodi od nikla (2,03%). Ostali proizvodi sudjeluju sa (38,04%).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Kraljevina Norveška je članica mnogobrojnih multilateralnim organizacija, kao što su: UN, UNESCO, NATO, OECD, OSCE, EFTA,  EBRD, FAO, ICC, IMF, IBRD, WCO, WTO i dr.

Telefonski kod zemlje: (+ 47)

Internet domena: .no

Glavni izvozni partneri / 2019 / %
 • Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Njemačka
 • Holandija
 • Švedska
 • Francuska
 • Danska
 • SAD
 • Kina
 • Belgija
 • Poljska
 • Ostale zemlje
Glavni uvozni partneri / 2019 / %
 • Švedska
 • Njemačka
 • Kina
 • SAD
 • Danska
 • Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Poljska
 • Holandija
 • Francuska
 • Italija
 • Ostale države

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru izvozne skupine zemalja: 121.mjesto.

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru uvozne skupine zemalja: 81.mjesto.

Izvor: Intracen.org (Trade Map)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV U NORVEŠKOJ

Standardna stopa PDV- a u Norveškoj iznosi  25% i primjenjuje se na sve robe i usluge koje nisu predmet snižene stope ili izuzeća od plaćanja PDV-a. 

Snižena stopa PDV-a iznosi 15% i obračunava se na prehrambene proizvode.

Izuzeće od plaćanja PDV-a moguće je kod slijedećih kategorija prilikom uvoza: avioni, oštećena roba (u transportu ili manipulaciji tereta), električna vozila, proizvodi za korištenje u prijevoznim sredstvima, proizvodi za strane predstavničke misije i međunarodne organizacije, tehnička i znanstvena oprema, roba iz posebnih  područja i roba koja se ponovno uvozi, proizvodi za korištenje u edukativne i  znanstvene svrhe, te  u svrhu širenja i razvoja kulture, uzorci proizvoda, kolekcionarske markice, kovanice i novčanice, zatim čamci i plovila, te umjetnine.

CARINE I CARINSKA DOKUMENTACIJA 

Carinska stopa za sve proizvode, po MFN, iznosi 9,45% u 2018.godini;

Carinska stopa za primarne proizvode, po MFN, iznosi  35,23% u 2018.godini;

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN, iznosi 0,96% u 2018.godini.

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Akcize u Norveškoj obračunavaju se na: bezalkoholna pića, alkoholna pića, čokoladu i proizvode od šećera, šećer, duhanske proizvode, vozila i sl.

 Tehnički zahtjevi tržišta i restrikcije uvoza

Uvoz određene robe na tržište Norveške može biti ograničen ili zabranjen od strane nadležnih institucija ili tijela spomenute države.

Restrikcije uvoza odnose se na slijedeće proizvode: alkohol, duhan, biljke, sjemena, životinje, pojedine živežne namirnice, ugrožene životinjske i biljne vrste, lijekove i medicinsku opremu, otpad, eksplozivna i pirotehnička sredstva, oružje, dijelove oružja i municiju, kulturno naslijeđe i antikvitete.

SPORAZUMI

Bosna i Hercegovina, sa Kraljevinom Norveškom, odnose regulira određenim  brojem sporazuma u okviru međunarodne suradnje. Informacija o sporazumima kao i njihovom statusu dostupna je na stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

U okviru  trgovinskih odnosa, detaljnije informacije o regionalnim trgovinskim odnosima dostupne su na stranici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Sporazum o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i država Evropskog udruženja slobodne trgovine (u tekstu: EFTA) potpisan je 24. juna 2013. godine u Trondheimu (Norveška).

Sporazum je stupio na snagu 1. januara 2015. godine.

Evropsko udruženje slobodne trgovine (EFTA) ujedinjuje tržišta Švicarske, Norveške, Islanda i Lihtenštajna u oblasti trgovine, s ciljem da osigura okvir za liberalizaciju trgovine robom među njenim članicama.

Bosna i Hercegovina je sa državama EFTA-e zaključila asimetričan sporazum, što podrazumijeva da EFTA strana danom stupanja na snagu Sporazuma ukine sve carinske dadžbine na uvoz industrijskih  kao i  prerađenih poljoprivrednih proizvoda i ribe porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a da Bosna i Hercegovina u određenom prijelaznom periodu izvrši snižavanje svojih carinskih dadžbina.

Sporazumi o trgovini poljoprivrednim proizvodima između svake članice EFTA-e i BiH su sastavni dio instrumenata uspostavljanja zone slobodne trgovine.

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Norveškom

                                                                                                                                                                                                                         (KM)

2015.2016.2017.2018.2019.
IZVOZ16.069.404,6017.576.814,1919.479.904,0327.011.196,4625.408.778,88
UVOZ3.216.524,374.743.310,364.247.872,4713.281.484,4811.965.684,41
OBIM19.285.928,9722.320.124,5523.727.776,5040.292.680,9437.374.463,29
SALDO12.852.880,2312.833.503,8315.232.031,5613.729.711,9813.443.094,47
POKRIVENOST499,59%370,56%458,58%203,37%212,35%

Vodećih 10 proizvoda u izvozu  Bosne i Hercegovine u Norvešku, u 2019.godini, su:

 1. premazne boje i lakovi – uključujući emajle (16,98%);
 2. konstrukcije – osim montažnih zgrada (12,95%);
 3. dijelovi i pribor iz tarifnog broja 8466 (10,05%);
 4. konstrukcije od aluminija osim montažnih zgrada (8,71%);
 5. rezervoari, tankovi, bačve i sl.kontejneri (7,69%);
 6. ostali namještaj i njegovi dijelovi (6,27%);
 7. dijelovi iz tarifnog broja 8431 (4,17%);
 8. bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slična vojna oprema (3,31%);
 9. izolovana žica – ukljucujuci emajliranu (2,87%);
 10. krompir – svježi ili rashlađeni (2,32%);
 11. ostali proizvodi (24,68%).

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Norveške, u 2019.godini, su:

 1. aluminij u sirovim oblicima (39,04);
 2. motorna vozila za specijalne svrhe (20,6%);
 3. osobni automobili i druga motorna vozila (9,13%);
 4. motorna vozila za prijevoz robe (4,93%);
 5. vučna vozila – osim onih iz tarifnog broja 8709 (2,29%);
 6. pumpe za tečnost sa mjernim uređajima (1,81%);
 7. elektricni aparati za žičanu telefoniju i telegrafi (1,65%);
 8. pripremljeni eksplozivi – osim baruta (1,42%);
 9. električni generatorski agregati (1,42%);
 10. konstrukcije iz tarifnog broja 7308 (1,03%);
 11. ostali proizvodi (16,68%).

 Izvor:  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BIH

Korisne adrese

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

Ambasada Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Agencija za promociju stranih ulaganja Bosne i Hercegovine

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

Pogledajte promo video o BiH privredi
bhprivreda
Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

 • Poziv za učešće na događaju TORINO FASHION MATCH 2021

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao članica Evropske preduzetničke mreže (www.een.ba) Vas poziva da uzmete učešće na događaju TORINO FASHION MATCH 2021 https://torino-fashion-match-2021.b2match.io/, koji će se održati od 15 . do 21. novembra 2021. godine, a koji uključuje online sastanke, sticanje znanja i ostvarivanje poslovnih kontakata u modnoj industriji, te okuplja kompanije, kupce, dobavljače, stručnjake

  2021-08-31
 • Organski krevet firme MALAK JANJ promoviran u brošuri imm cologne

  U susret narednom sajmu namještaja imm cologne 2022 koji će se održati od 17. do 23. januara/ siječnja 2022. godine u Kelnu, sajam nam nudi informacije o trendovima u industriji interijera koji će vladati scenom u budućnosti. Posljednje online izdanje brošure imm cologne ”trend.briefing”, posvećeno je trendovima u uređenju spavaćih soba i inovativnim proizvodima za

  2021-07-05
 • Održan pripremni sastanak izlagača za sajam Imm 2022

  Nakon godinu dana pauze uzrokovane pandemijom, Vanjskotrgovinska/ Spoljnotrgovinske komora Bosne i Hercegovine nastavlja sa aktivnostima podrške bh. kompanijama za izlaganje na Međunarodnom sajmu namještaja i interijera Imm 2022 u Kelnu, Njemačka. U tom smislu, izvršena je prijava prostora i završen proces poziva i selekcije izlagača za grupni štand Bosne i Hercegovine na ovom sajmu koji

  2021-07-01
 • Online konferencija “Unapređenje konkurentnosti drvne industrije i …

  USAID Regionalni projekat za ekonomski razvoj, upravljanje i rast preduzeća (EDGE project), u okviru komponente ‘Wood and Furniture Activity’ organizira Online konferenciju pod nazivom “Unapređenje konkurentnosti drvne industrije i industrije namještaja u zemljama Zapadnog Balkana putem digitalizacije” koja će se održati putem Zoom platforme u četvrtak, 6. maja 2021. godine, od 10:30-12:00 sati. Događaj će

  2021-04-30