Panel diskusija “Regionalni lanci vrijednosti i nove prilike za izvoz” na novosadskom sajmu

Predstavnici Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine učestvovali su danas na panel diskusiji “Regionalni lanci vrijednosti i nove prilike za izvoz” koja je u organizaciji projekata“Jačanje izvoznih potencijala MSP na Zapadnom Balkanu 6” održana danas u okviru Sajma privrede u Novom Sadu. Navedeni projekat implementira GIZ GmbH,a isti je odobren od strane Njemačkog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj i realizuje se u saradnji sa privrednim komorama Zapadnog Balkana , članicama Komorskog Investicionog Foruma (WB6 Chambers Investment Forum – CIF).

Na panelu je razgovarano o tome kako ojačati saradnju u regiji Zapadnog Balkana (WB6), kako podržati stvaranje regionalnih lanaca vrijednosti u sektoru prerade voća i povrća, te koja su to postojeća IT rješenja  koja mogu podržati taj proces. Panelisti su bili predstavnici regionalnih malih i srednjih preduzeća iz oblasti prerade voća i povrća iz 6 ekonomija Zapadnog Balkana među kojima je bio i ZERA BOSNAPLOD kao predstavnik BiH.

Tokom panela prezentovan je i priručnik „Smjernice za izvoz proizvoda od porerađenog voća i povrća iz zemalja ZapadnogBalkana za Evropsku uniju“ koji je prvenstveno namjenjen kompanijama.