Poziv za učešće na sajmu imm cologne 2020

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira deseti kolektivni nastup bh. firmi na Međunarodnom sajmu namještaja i interijera imm cologne 2020, Köln (SR Njemačka), koji će se održati u periodu od 13-19. januara 2020. godine. Više informacija o projektu, kriterijima i troškovima učešća za bh. firme, te poziciji bh. štanda možete naći u priloženim dokumentima:

1. Poziv za firme
2. Prijava učešća
3. Mapa hala imm 2020
4. Tlocrt hale 5.1 (u kojoj je lociran štand Bosne i Hercegovine)

Pozivamo Vas da se, shodno interesu, prijavite za izlaganje na štandu Bosne i Hercegovine na sajmu imm cologne 2020  dostavljanjem popunjene Prijave učešća najkasnije do 27.06.2019. godine.