Sedmi zajednički nastup kompanija iz BiH na sajmu „BIOFACH“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, uz finansijsku podršku USAID/Sweden FARMA II projekta, organizirala je nastup kompanija iz Bosne i Hercegovine na najvećem svjetskom sajmu organskih proizvoda – BIOFACH 2020, koji je počeo danas i trajat će do 15. 02. 2020. godine.

Zajednički štand Bosne i Hercegovine već prvog dana sajma posjetila i generalna konzulica BiH u Minhenu gđa. Ruzmira Tihić –Kadrić koja je održala posebne sastanke sa predstavnicima kompanija Anđelić d.o.o. Trebinje koja se bavi sakupljanjem i preradom ljekovitog bilja, proizvodnjom eteričnih ulja i začina i Halilović d.o.o. Ilijaš koja se bavi uzgojem žitarica i povrća, proizvodnjom organske kozmetike i eteričnih ulja.

Sektor uzgoja i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja, šumskog bilja i meda, s aspekta količine izvoza,  relativno je mali sektor s dosta velikim socijalnim doprinosom privredi BiH u smislu sezonskih poslova i zapošljavanja ruralnog stanovništva. Sektor je u posljednjih 10-tak godina (koliko se organizirano pruža podrška zajedničkim i pojedinačnim nastupima na međunarodnim sajmovima) ostvario značajan napredak. Na to ukazuje i činjenica da je ukupan izvoz sektora s 25 mil KM u 2012. godini dostigao iznos od preko 40 mil KM u 2019. Iako u manjem obimu doprinosi ukupnom vanjskotrgovinskom balansu BiH, ovaj sektor u kojem se pokrivenost uvoza izvozom godinama kreće u rasponu do 200% do 400% jedan je od rijetkih u kojem Bosna i Hercegovina ostvaruje vanjskotrgovinski suficit.

Izlagači i organizatori nastupa na sajmu „BIOFACH“ očekuju da će tokom sajma biti uspostavljeni novi kontakti i ugovoreni novi poslovi koji će rezultirati povećanjem izvoza i otvaranjem novih izvoznih tržišta za bosanskohercegovačke firme. Pored izlagača, privredne potencijale Bosne i Hercegovine u ovoj oblasti Komora će prezentovati putem kataloga i pripremljenog video materijala.