Sektor za javna dokumenta- kontakti

MIRKO BOŠKOVIĆ
Direktor
Tel.: 033 566 190
AMRA REDŽEPAŠIĆ
Stručni saradnik za detašmane
Tel.: 033 566 191
SABINA PODBIĆANIN
Stručni saradnik za obradu i izdavanje odgovarajućih dokumenata
Tel.: 033 566 196
MAIDA BAŠIĆ
Stručni saradnik za dokumente Form A i Of origin
Tel.: 033 566 197
ANTONIJA PAVIČIĆ
Saradnik na izdavanju Form A i Of origin dokumenata
Tel.: 033 566 199
JASMINA HADŽALIĆ
Saradnik za ATA karneta
Tel.: 033 566 171
SLAVIŠA STEVIĆ
Saradnik za ATA karneta
Tel.: 033 566 173
IVANA KNEŽEVIĆ
Tel.: 033 566 195

Pišite nam.Odgovaramo na Vaša pitanja