Sektor za statistiku i informatiku

O Sektoru

Sektor za statistiku i informatiku   obavlja slijedeće poslove:

 • vodi i ažurira registar firmi (kompanija) za cijelu BiH;
 • priprema i štampa mjesečne, kvartalne i godišnje publikacije o vanjskotrgovinskoj razmjeni BiH;
 • u okviru programa domaćih baza podataka vodi, sistematizira i dostavlja na upit, podatke o robnoj razmjeni sa inozemstvom po robama, državama i sektorima za BiH, entitete, kantone, regije i općine;
 • kreira i ažurira WEB stranice Vanjskotrgovinske komore BiH;
 • učestvuje u pripremi analize ekonomskog položaja BiH privrede i tekućih kretanja tržišne konjunkture na domaćem i inozemnom prostoru koristeći informacije iz vlastitih baza podataka i agencija za statistiku;
 • proučava, programira razvoj i održava informacioni i telekomunikacioni sistem VTK.

Digitalni servisi

Naše baze o kompanijama preuzimamo od vanjskih oficijelnih registara ili ih sami kreiramo na osnovu podataka dobivenih od naših firmi – članica.

Ažurni podaci o firmama pomažu nam da Vam možemo pružiti kvalitetnije usluge prilagođene Vašim specifičnim potrebama. Provjerite da li su Vaši podaci uneseni i ažurni, te pronađite potencijalne partnere u Bosni i Hercegovini, pretraživanjem naših direktorija, registra i strukovnih kataloga.

Direktorij izvoznika
Vanjskotrgovinska razmjena
Registar kompanija
Online ATA

Pokrivenost uvoza izvozom

Korisni linkovi

Kako Vam možemo pomoći?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

 • Poziv vinarima na popunjavanje upitnika za Vinsku Cestu Hercegovine

  USAID Projekat razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini i Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine pozivaju sva zainteresirana lica iz sektora vinarstva da popune sljedeći upitnik: https://www.surveymonkey.com/r/QTZWLZG Naime, VTK/STK BiH i projekat USAID Turizam su ujedinili svoje snage kako bi u narednom periodu zajednički provodili aktivnosti vezane za razvojni plan Vinske Ceste Hercegovine i unaprjeđenje

  2021-08-05
 • Nominovanje projektnih ideja za unapređenje reciklažnog sektora Bosn …

  Slijedom inicijative privrednika reciklažne industrije, a u skladu sa zaključcima konferencije „Kreiranje i jačanje zelenih lanaca u Bosni i Hercegovini“ koja se održala u martu 2021. https://www.komorabih.ba/odrzana-konferencija-na-temu-zeleni-lanci-vrijednosti-i-cirkularna-ekonomija-u-bosni-i-hercegovini/, cilj nam je prikupiti Vaše ideje za unapređenje ovog sektora. Ukoliko na osnovu prikupljenih odgovora i u okviru realnih mogućnosti, budemo u prilici da objedinimo zajednički interes u

  2021-08-05
 • JAVNI KONKURS/NATJEČAJ za dodjelu detašmana za izvođenje radova u S …

  Na osnovu člana 2.a Zakona o Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 30/01 i 72/13), a u vezi sa članom 6. stav 6. Zakona o spoljnotrgovinskoj politici BiH („Službeni glasnik BiH“ br.7/98, 35/04), člana 3. Instrukcije za raspodjelu detašmana za zapošljavanje preduzeća u SR Njemačkoj za detašmansku 2021/2022 godinu („Službeni glasnik BiH“

  2021-08-05
 • Uspješno održana konferencija u okviru projekta TO REGOS

  Sekretarijat ERISEE (Obrazovno-reformska inicijativa za jugoistočnu Europu), Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO) i Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK BiH) organizirali su u Banja Luci završnu konferenciju projekta TO REGOS. Konferenciju su otvorili Siniša Gatarić, zamjenik direktora – načelnik Administrativne jedinice Banja Luka APOSO i Tina Šarić direktor Sekretarijata ERI SEE. Prezentacije

  2021-08-04