Služba za pravne poslove- kontakti

BELMA ŠABIĆ- SELIMOVIĆ
Stručni saradnik za radne odnose
Sekretar Arbitražnog suda
Tel.: 033 566 274
SANELA PAČARIZ KOVAČ
Stručni saradnik za praćenje pravnih propisa
Tel.: 033 566 271

Pišite nam.Odgovaramo na Vaša pitanja