Služba za pravne poslove

O Službi

Služba za pravne poslove obavlja slijedeće poslove:

 • Zastupa interese Komore pred sudovima i državnim organima;
 • Obavlja imovinsko-pravne poslove za Komoru (izrada prijedloga odluka o raspolaganju imovinom Komore za organe i tijela, ugovore, o kupoprodaji, zakupu, djelu i sl.);
 • obavlja poslove vezane za Arbitražni sud pri Komori;
 • priprema ugovore i sporazume koje zaključuje Komora;
 • daje pravno mišljenje na ugovore i sporazume koje zaključuje Komora;
 • pruža pravnu pomoć organima i tijelima Komore i organizacionim dijelovima Uprave stručnih poslova;
 • obavlja administrativne poslove u vezi pripreme i održavanja sjednica organa Komore;
 • obavlja stručne i administrativne poslove i priprema akta kojim generalni sekretar i dva zamjenika generalnog sekretara ostvaruju svoja ovlaštenja;
 • obavlja poslove iz oblasti radnih odnosa, vodi personale dosijee zaposlenih i druge kadrovske poslove (priprema ugovora o radu, rješenja, odluka, uvjerenja, prijava, odjava, itd.);
 • vodi poslove vezane za ljudske resurse Uprave stručnih poslova (planiranje, obrazovanje, ocjenjivanje učinka, organizovanje obuke i sl.).

Arbitraža, kao jedan od alternativnih načina rješavanja sporova, u svijetu globalizacije, investiranja u svjetskim razmjerima, ubrzanog života a time i potrebe za brzim donošenjem odluka, postaje sve primamljivija poslovnoj zajednici kao siguran, brz i učinkovit način rješavanja sporova.

Prednosti arbitraže u odnosu na redovne sudove: štedi vrijeme (traje kraće), materijalna sredstva (ukupni troškovi su niži), postupak je u principu jednostupanjski – presuda arbitraže je pravomoćna i izvršna.

Arbitražni sud pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH je stalna, institucionalna arbitraža, sa organizacionom strukturom, tehničkim uvjetima (prostorije, administracija) i pravilima postupka, koja, s elementom inozemnosti, egzistira još od 1998. godine. Naime, Zakonom o Privrednoj komori Bosne i Hercegovine, a kasnije Zakonom o Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine utvrđeno je da se (član 20.) pri Komori organizira Arbitražni sud pred koji privredni subjekti mogu iznositi međusobne sporove u skladu sa zakonom, radi sporazumnog rješavanja tih sporova, posredovanjem ili odlučivanjem o tim sporovima, ako stranke ugovore nadležnost ovog suda.
Nadležnost ove arbitraže, kao i bilo koje druge, uvjetovana je voljom, odnosno sporazumom stranaka.
Detaljnije odredbe o organizaciji, ustrojstvu, načinu rada, itd. uređene su Pravilnikom o organizaciji i radu arbitražnog suda iz 2003. godine. Navedeni Pravilnik objavljen je u Službenom glasniku BiH broj: 39/03 od 19.12.2003. godine.

Više o Arbitraži!

Korisni linkovi

Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

 • Poziv na edukaciju „Javne nabavke u praksi“

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira edukaciju „Javne nabavke u praksi“, koja će se održati 03.09.2021. godine u prostorijama VTK BiH u Sarajevu, ulica Branislava Đurđeva 10. U okviru edukacije polaznicima će biti prezentirane sljedeće teme: – kako pravilno planirati javne nabavke, istražiti tržište, primijeniti odgovarajuću vrstu postupka javne nabavke, – kako sačiniti pravilnu tendersku

  2021-08-02
 • Uspješno okončan kurs Trening-of-Trainers (ToT) o standardima poslov …

  Uspješno okončan besplatan kurs Trening-of-Trainers (ToT) o standardima poslovne otpornosti je aktivnost u okviru komponente 1 projekta „Odgovor QB-a QB-a na Covid-19“ (SEE QI 8). Projekt SEE QI 8 je realizirao Regionalni konzultantski fond SEE QI (SEE QI Fund) od strane Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) u suradnji sa šest ekonomija Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina,

  2021-08-02
 • Poziv na webinar “Prodaja i prodajne vještine-jednostavni recepti s …

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine Vas poziva na webinar “Prodaja i prodajne vještine-jednostavni recepti svjetskih korporacija“, koji će biti održan putem Zoom online platforme 30.09.2021. godine sa početkom u 09:00 sati. Tokom webinara, učesnici će se upoznati sa pristupom jednostavne logičke matrice ispravnog otklanjanja primjedbi kupaca, kao i raditi praktične vježbe prodajnih razgovora. Obratit će

  2021-08-02
 • Poziv na webinar „Osnove digitalnog marketinga sa fokusom na Faceboo …

  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine Vas poziva na webinar „Osnove digitalnog marketinga sa fokusom na Facebook&Instagram“, koji će biti održan putem Zoom online platforme 12.08.2021. godine sa početkom u 09:30 sati. Ovaj webinar će Vam pomoći da bolje razumijete digitalni marketing odnosno kako funkcionišu Facebook, Instagram i Google oglašavanje, zatim Newsletter marketing i osnove optimizacije

  2021-08-02